Dezinsekce

Dezinsekce

DEZINSEKCE: neboli odhmyzení je činnost zaměřená na hubení obtížného hmyzu a ostatních členovců – zejména štěnic, rusů, švábů, vos, sršňů, mravenců, much, komárů a škůdců skladišťních. Dezinsekci provádíme dle platných technologických postupů schválených hlavním hygienikem ČR. Oblast naší působnosti je obdobná jako u deratizace. Do oblasti dezinsekce patří i hubení dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub.

Co je důležité vědět

V případě výskytu hmyzích škůdců je třeba si uvědomit, že všechny druhy švábovitého hmyzu a mravenci faraoni jsou světloplaší. Pokud tedy nemusí přes den vyvíjet aktivitu, aby získali potravu, jsou v úkrytech. Opačný případ nastane až v okamžiku, kdy jejich populace dosáhne takového množství, že potrava nalezená v v nočních hodinách přestává být dostačující. Spatříte-li přes den zástupce těchto druhů, je Váš objekt silně zamořený.

Metody dezinsekce

Mechanická
Běžný úklid, likvidace jednotlivých kusů, mechanické lapače.

Chemická
Aplikace různých druhů insekticidů na zasažené místo.

Biologická
Využití přirozené mezidruhové predace, navození stavů způsobujících úhyn nebo nedokončení vývoje.

Fyzikální
Vysoká teplota obecně, sluneční záření, ionizující záření, ostatní záření, ultrazvuk, elektrický proud (pasti).

Postup dezinsekce

  1. Průzkum objektu pro zjištění aktuálního stavu, popřípadě dlouhodobější monitoring (švábovitý hmyz)
  2. Výběr vhodné metody (dle hubeného hmyzu) a samotné provedení zásahu
  3. Návrh a realizace preventivního opatření
  4. Kontrolní činnost
  5. Zjištění účinnosti dezinsekce
  6. U určitého hmyzu (např. u štěnic) provádíme dvoufázový zásah

Hmyz a škůdci

Komár Mravenec Mravenec faraon Vosa Štěnice Šváb Blecha

Pomůžeme Vám s těmito a dalšími hlodavci, škůdci a parazity. Vše rychle a diskrétně.

Myš Potkan Komár Mravenec Mravenec faraon Vosa Štěnice Šváb Blecha

Prohlédněte si atlas škůdců