Dezinfekce

Dezinfekce

DEZINFEKCE je soubor opatření vedoucí ke zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavé osobě či zvířeti.

Tuto oblast většina lidí velice podceňuje. Pak se ptáme sami sebe, jakým způsobem a proč se šíří chřipková epidemie a další přenosné nákazy. Šíří se všude tam, kde dochází ke kumulaci lidí – v dopravních prostředcích, na pracovištích, v šatnách i ve stravovacích zařízeních.

Účinná a pravidelná dezinfekce by tento problém omezila.

Provádíme i dezinfekce bytů po zemřelých, včetně dezinfekce a dezinsekce při předávání bytů.

Do oblasti dezinfekce patří i likvidace plísní. Sem spadají postřiky zdí a materiálů napadených plísněmi a konzervace omítek. Plísně se rozmnožují sporami, které volně poletují vzduchem a mohou vyvolat četné alergické reakce. Nenechávejte bez povšimnutí ani malý kout napadený plísní.

Dezinfekci provádíme nejmodernějšími přípravky, takže v těch místech, kde to není žádoucí, odpadá nepříjemný chlorový zápach. Aplikujeme převážně technologii postřikem nebo aerosolem.

Ceny za dezinfekci se sjednávání individuálně dle náročnosti a rozsahu a prací.

Ochrana dřeva

Provádíme odborné posouzení před zahájením rekonstrukcí, oprav a půdních vestaveb, neboť většinou je možno podstatnou část dřevěných prvků zachránit a zabránit tak zbytečným výměnám za nové dřevo.

Provádíme chemickou sanaci dřeva s důrazem na prodloužení životnosti dřeva a zdiva (postřiky, injektáže, nátěry, impregnace, máčení).

Dále poskytujeme odborné poradenství.

Ukázka provádění dezinfekce

Další: Dezinsekce Kontaktujte nás

Pomůžeme Vám s těmito a dalšími hlodavci, škůdci a parazity. Vše rychle a diskrétně.

Myš Potkan Komár Mravenec Mravenec faraon Vosa Štěnice Šváb Blecha

Prohlédněte si atlas škůdců