Deratizace

Deratizace

Proč provádět deratizaci a co je deratizace?

Deratizace je proces likvidace potkanů, krys a jiných škodlivých hlodavců. Tímto pojmem tedy rozumíme veškerá opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců zejména v obytných prostorech, méně pak ve volné přírodě. Patří sem především opatření preventivní, tzv. preventivní deratizace, viz. zákon O ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.

Potkani a krysy jsou přenašeči Weilovi žloutenky, kterou způsobuje leptospiróza. Je u nich prokázán např. původce moru, tularemie, listeriózy, sodoku, pneumocistózy či salmonely. Myš domácí může být rezervoárem salmonelózy, lymfocytární chriomeningitidy, tularemie nebo pneumocystózy. Další druhy hlodavců mohou šířit virus klíšťového zánětu mozku.

Hlodavci jsou také hostiteli blech, klíšťat a roztočů, kteří rovněž mohou napadnout člověka.

Vyvarujte se přenosu chorob od hlodavců! Je jich celá řada a způsobují mnoho nepříjemností. Deratizace nejen ochraňuje lidské zdraví, ale zamezuje také ekonomickým škodám.

Hlodavci

Myš Potkan

Preventivní deratizace

Prevenci provádíme v termínech jaro až podzim. Činnost spočívá v kladení preventivních nástrah dle zadání odběratele a vychází z požadavku zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Kladené nástrahy jsou fóliované nebo v parafínových blocích podle potřeb prostředí, do kterého jsou umísťovány. Podle přání zákazníka dodáváme různé typy nástrahových stanic pro bezpečného umístění nástrah.

Fumigace

Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě (molekuly ve vzduchu). Oproti aplikaci aerosolů má plyn jiné vlastnosti. Největší výhodou fumigace je prostupnost molekul plynu do cílového substrátu (difuze). Aerosoly zůstávají v povrchových vrstvách. Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

HACCP

HACCP „Hazard Analysis Critical Control Points“ je systém řízení kvality a jakosti garantující zdravotní nezávadnost vyráběných a distribuovaných potravin, který je zaměřen na objevení a identifikaci aktuálních nebo potenciálních problémů v potravinářském provozu. Jedním z jeho cílů je zamezit přístupu škůdců do surovin a finálních produktů a zároveň co nejvíce omezit rezidua biocidů ve finálním produktu.

Další: Dezinfekce Kontaktujte nás

Pomůžeme Vám s těmito a dalšími hlodavci, škůdci a parazity. Vše rychle a diskrétně.

Myš Potkan Komár Mravenec Mravenec faraon Vosa Štěnice Šváb Blecha

Prohlédněte si atlas škůdců