Společnost Profi-DERA s.r.o. je členem Českého sdružení profesionálních pracovníků v DDD a Evropského sdružení DDD/CEPA.

Nabízíme kompletní služby v oblasti dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD) podle § 58 odst. 1,2,3, zákona 258/2000Sb. Dále zajišťujeme poradenskou a konzultační činnost včetně vypracování odborných posudků v oblasti hygieny a epidemiologie. A také se zabýváme velkoobchodním a maloobchodním prodejem originálních chemických látek a směsí pro celou strukturu DDD.

"Zbavíme Vás všeho obtížného - RYCHLE, DŮSLEDNĚ A DISKRÉTNĚ".

Pracujeme zcela nenápadně v neoznačených vozech a civilním oblečení. Za zásah neúčtujeme dopravu a jsme plátci DPH.

Kde všude působíme:

 

Zdravotnictví Nemocnice Zemědělství

Rostlinná výroba: sklady zemědělských plodin a produktů (obilí, řepky, ovoce, zeleniny, brambor atd.)

  Polikliniky  
  Domovy s pečovatelskou službou  
  Léčebny dlouhodobě nemocných  

Živočišná výroba: Výkrmny a odchovny prasat, odchovny telat, odchovny a výkrmny drůbeže, výkrmny žírného skotu, Vkk - velkokapacitní kravíny, hřebčince, hříbárny atd..

  Domovy pro seniory  
  Soukromé ordinace   
       
Komunální oblast Hotely Potravinářství Cukrárny
  Byty   Pekárny
  Bytová družstva   Mlékárny
  Kanalizace   Vločkárny 
  Pohřebnictví   Kuchyně
  Tepelné hospodářství   Jatka
  Školy a školky   Pěstírny žampionů
  Domovy mládeže   Zpracovny brambor
  Ubytovny    
  Koleje    
       
Speciální práce Postřiky proti plevelům Fumigace Pročišťování vzduchu, ničení škůdců vykuřováním nebo párou
  Dezinfekce skleníků  
  Dezinfekce bramboráren    
  Retardace brambor Fugace Tvorba ekologické dezinfekční mlhy (prevence před infekčními nemocemi způsobenými viry a bakteriemi - selata, telata, drůbež)
  Ošetřování dřeva  
  Ošetřování dřevěných materiálů  
  Zábrany a doplňky proti ptactvu   Účinná proti plísním